Centrum Onkologii w Warszawie

W ramach współpracy nad "PORADNIKIEM dla kobiet leczonych z powodu raka piersi" wykonałem kilka fotografii podtrzebnych do jego zilustrowania.

Bohaterami moich zdjęć są:
dr Hanna Tchórzewska-Korba - Specjalista II st. rehabilitacji ruchowej, kierownik Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie.
dr Sławomir Mazur - chirurg-onkolog z Centrum Onkologii w Warszawie
mgr Krystyna Puto - fizjoterapeutka z Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie
mgr Małgorzata Procner - fizjoterapeutka z Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie