Kilka projektów graficznych

Projekt linni opakowań na kremy + wizualizacja 3D

| AI | Blender |

Projekt opakowań na jogurty + wizualizacja 3D

| AI | PS | Blender |

Infografiki "Pomagamy Fundacjom"

| AI |

Projekt graficzny ulotki informacyjnej

| AI | PS |

Logo dla firmy Biotechnologicznej

| AI |

Logo dla projektu fotograficznego

| Rysunek | AI |

Projekt reklamy prasowej

| PS | AI |

Projekt ulotki informacyjnej

| AI |

Okładka folderu ofertowego

| Foto | AI |

Projekt linni opakowań na kremy + wizualizacja 3D

| Foto | PS |

Projekt konceptu telefonu przyszłości

| Foto | PS |

Praca w ramach projektu "Łączymy przciwieństwa"

| AI |

Projekt reklamy internetowej

| Foto | PS |

Projekt reklamy internetowej

| Foto | PS |

Projekt logo

| AI |

Projekt reklamy typu backlight do restauracji

| Foto | PS | AI |

Projekt reklamy typu backlight do restauracji

| Foto | PS | AI |

Projekt okładki książki + skład

| ID |

Projekt plakatu promocyjnego

| AI |

Projekt plakatu dla domu kultury

| Foto | PS |

Projekt aranacji witryny na podstawie reklamy prasowej

| Foto | PS |

Projekt rollup'u

| Foto | PS |

Projekt folderu promocyjno-informacyjnego

| ID |